Welkom

Er was eens een prachtige heide, de Kalmthoutse Heide …

Op de Kalmthoutse Heide brak in het voorjaar van 2011 de grootste heidebrand uit ooit in Europa. De kranten en magazines stonden er bol van tot ver over de grenzen en de televisiestations waren steeds ter plaatse.

Amper een paar maanden later werd er beslist dat een stuk bos met waardevolle bomen –een natuurbrug op een boogscheut van het natuurreservaat– zal worden omgekapt om er een woonwijk neer te zetten. Deze natuurbrug verbindt twee beschermde natuurgebieden: de Withoefse Heide en het natuurreservaat de Kalmthoutse Heide. Al generaties op generaties brengen de reeën hier hun kalveren ter wereld. Tijdens en na de brand is het een toevluchtsoord geworden van vele dieren, reptielen, vogels en insecten.

De gemeente Kalmthout had een grote NEE gegeven aan de projectontwikkelaar maar daar werd niet naar geluisterd. De Deputatie van de Provincie Antwerpen heeft een vergunning verleend voor deze woonwijk met als argument: “Niet in strijd met de goede ruimtelijke ordening”. “Ons kent ons politiek” … denkt niet aan de bevolking, de natuur, de volgende generaties of cultuurhistorische waarden.

Het is onbegrijpelijk dat hiervoor een vergunning is gegeven omdat niemand wilt dat dit bos wordt gekapt. De gemeente Kalmthout heeft al driemaal tegen gestemd en er zijn 60 tegenwerpingen en bezwaren ingediend, o.a. door ambtenaren van de provincie zelf. Al deze goed onderbouwde bezwaren en tegenwerpingen van officiële instanties werden in de prullenmand gegooid door de Bestendige Deputatie.
Het schepencollege van Kalmthout had een zeer goed onderbouwd negatief advies van zijn dienst ruimtelijke ordening gekregen en geen goedkeuring verleend aan de bouwaanvraag. Niet enkel de dienst ruimtelijke ordening van Kalmthout gaf een negatief advies, ook de mobiliteitsdienst, milieudienst, Gecoro (gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening) en de stedenbouwkundige dienst van de Provincie Antwerpen staan ongunstig tegenover de plannen.
De Deputatie legt zonder pardon 60 bezwaarschriften naast zich neer en veegt de (negatieve) adviezen zonder argumentatie van tafel. Iemand beschuldigen kunnen we nog niet, maar alles ruikt naar een dubieuze zaak.

Je kunt toch sowieso niet begrijpen dat dit bos is weggegeven voor het bouwen van een woonwijk. Ja… weggegeven want 8 euro per m2 en een ander stuk aan 57 euro per m2 heet vandaag de dag een groot cadeau.

Dit is de reden dat VZW Laat ons een boom! is opgericht.
Een aantal bezorgde natuurliefhebbers en strijders tegen dit onrecht hebben de koppen bij elkaar gestoken.
We blijven vechten voor dit bos, direct bij de heide gelegen, zodat daar niet omwille van vriendjespolitiek een woonwijk zal komen. Kalmthout moet een bos- en heidegemeente blijven zoals het al zolang terug in de geschiedenis is geweest.