Over ons

Een aantal bezorgde natuurliefhebbers en strijders tegen dit onrecht hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben deze VZW opgericht.
We blijven vechten voor dit bos, direct bij de heide gelegen, zodat daar niet omwille van vriendjespolitiek een woonwijk zal komen. Kalmthout moet een bos- en heidegemeente blijven zoals het al zolang terug in de geschiedenis is geweest.

Indien u dat wenst kunt u door op de onderstaande link te klikken de oprichtingsakte van de vzw Laat ons een boom! downloaden in PDF.

PDF van de oprichtingsakte

Doelstelling

De vereniging stelt zich tot doel om mee te werken aan de bescherming en te ijveren voor het behoud van de natuur en de vrijwaring van open ruimten in en rond de Kalmthoutse heide op het grondgebied van de gemeente Kalmthout.

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:
– eventuele gerechtelijke en/of administratieve procedures opstarten en voeren;
– andere acties voeren en ondernemen
– het inzetten van sociale en andere media
– initiatieven nemen om burgers te sensibiliseren ;
– initiatieven ontwikkelen om fondsen te werven ter ondersteuning van het doel
– …

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel.