Doneren

U kunt het bedrag zelf bepalen, maar wij moeten u vragen minimaal 3 euro over te maken omdat wij voor de verwerking van uw gift kosten moeten betalen. Natuurlijk mag u ook meer storten om het bos te steunen, alles is heel erg welkom. Iedereen alvast bedankt.

Via Paypal (u hoeft geen Paypal account te hebben):

U kunt ook een bedrag overmaken op het rekeningnummer
BE62 0016 5743 5461
(BIC GEBA BE BB) t.n.v. VZW Laat ons een boom!

Wij hebben uw steun nodig!

Inmiddels is er een vzw opgericht met de naam “Laat ons een boom!”.

Op deze pagina willen we iedereen nogmaals ontzettend bedanken voor de geweldige support en de ondersteuning door middel van handtekeningen. Deze zullen meehelpen de rechter te overtuigen welke waarde de Kalmthoutse natuur en het bos heeft voor de bevolking van heel Vlaanderen.

Inmiddels is de vzw aan het procederen met advocatenkantoor Astrea Law uit Berchem en is in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Deputatie van de Provincie Antwerpen om een bouwvergunning te verlenen voor een woonwijk in een waardevol bos. Het advocatenkantoor is hierin gespecialiseerd.

Omdat dit een langdurig en ingewikkeld proces zal zijn, gezien de wijze waarop dit bos is vergund voor bebouwing, kost het de vzw nu al heel veel geld.

Wij hebben al veel verzoeken gehad van mensen die mee willen helpen dit bos te redden door een bedrag over te maken. Die mogelijkheid is nu geopend.

Indien u mee wilt helpen om voor dit bos te strijden en het te redden uit de verkeerde handen dan kan dit met een donatie.

Wij moeten u vragen minimaal 3 euro over te maken omdat wij voor de verwerking van uw gift kosten moeten betalen. Natuurlijk mag u ook meer storten om het bos te steunen, alles is heel erg welkom. Iedereen alvast bedankt.

De vzw zal een volledig transparante boekhouding voeren. Alle jaarcijfers en informatie over de bedragen zullen gepubliceerd worden op de website www.laatonseenboom.be, welke nu nog in de maak is.

Als er geld overblijft dan zal dit worden overgemaakt aan het steunfonds “red de hei” van het gemeentebestuur Kalmthout.

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer BE62 0016 5743 5461
(BIC GEBA BE BB) ten name van VZW Laat ons een boom!

Of de PayPalknop hieronder gebruiken. U hoeft geen Paypal account te hebben.